Design och konsthantverk

ur en kommande bok "Bildkompetens" av Ulf Stålhane©


En designer förhåller sig till ett uppdrag det kan vara samarbete med konstruktörer och ingenjörer för en produkt men även affischer och layout där en uppdragsgivare vill ha en fungerande visuell formgivning för att föra fram information.

Design kan tangera ett konstverk men den har alltid en funktion.


Donald Judd: ”Design has to work, art does not”


Kläder, keramik, glas, möbler, bilar, elektronik allt måste ha design.

En dekor eller mönster på en keramikvas kan ha ett visst djup men den

får förhålla sig till formen. 

Ett annat namn för designer är formgivare.

En bra designer måste i likhet med en bildkonstnär ha färg och formkänsla.

Vare sig man arbetar med möbeldesign, smycken eller glas.

Precis som inom bildkonst så kan man inte bara sätta igång utan man gör en skiss eller ritning inför produktion. Annars blir det pyssel eller i bästa fall konsthantverk.

Givetvis måste en designer känna till materialet som man tänkt använda. 


Det blir svårt för en möbeldesigner om man inte vet hur och vad som är möjligt att tillverka. Man behöver absolut inte vara skicklig möbelsnickare men ha kunskaper och känsla för material och funktioner.


Vi omges av design från laptopen till saxen och glasögonen.

Det kan ses som paradoxalt att ett ord vars innebörd exemplifieras överallt kan bli så missbrukat av många som ser ordet som ett attribut mera än en process.

Att ta till ordet ”design” för att det låter fint när det egentligen närmast är fråga om hemslöjd. Inget fel i hemslöjd men att kalla sig för "designer" är inte ärligt.


Inom glas, keramik, mode och smycken etc fungerar ibland design som ett slags dekoration eller estetisk manifestation - formgivningen är så artistisk att man kan se objektet som ett konstverk. 

Det medför andra bedömningar än föremålets funktion.
En funktion i grunden men syftet är främst visuellt.
Där kan man kanske inte alltid beteckna det som design utan som konsthantverk eller konst.

Om man tar en målning eller bild och överför den rakt av till ett glas eller keramikskål så är det för det mesta varken att betrakta som design eller konsthantverk. 


Inom informationsdesign kan man kombinera text och bild till ett budskap.
En livsmedelsförpackning har ofta en illustrerande bild på utsidan för att beskriva vad som är innehållet eller dra till sig uppmärksamhet.


Den som går på en designutbildning får lära sig om material och tekniker.

Och som en viktig del att presentera och illustrera sina idéer. 


Bauhaus var en skola för konsthantverk, formgivning och arkitektur i Tyskland 1919–1933. Bauhaus har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur samt kan ses som en föregångare till funktionalismen. Skolans huvudsakliga inriktning var arkitekturutbildning, men den hade även avdelningar för utbildning inom konst.

Bauhaus grundläggande idéer var att sammanfoga konst, skulptur, arkitektur och design samt att därmed också minska klyftorna mellan finkultur och de lägre ansedda konsthantverkskunskaperna.

Dekorskiss av CH Stålhane (1920-1990)
designer på bl.a. Rörstrands porslinsfabriker samt huvudlärare vid Konstindustriskolan i Göteborg.