konstnär Ann Makander 2020
Framtagning av digitala filer för tryck på glas.

Vi utgick från en skiss av en stiliserad blomma och byggde upp kompositionen digitalt. Hela verket skall bli 3x7m men är uppdelat i separata segment.

Vi testade färgsättningar och storlekar på de ingående objekten. 

En del av glasen är transparenta och andra helt täckande vilket vi simulerade i översikten.

Det var noga med exakta mått och hur mycket överlappning som listerna behövde.

Varje sektion skrivs ut med en flatbäddskrivare hos ett specialföretag för att sedan monteras på plats.
Utsmyckningen är på en skola i Säve, utanför Göteborg.

Under arbetets gång, mått och ritningar studerades noggrant. NCSkoder simulerades.
Dubbla bildskärmar kom till användning