"1960 och 70-talen var hårda år för svarta musiker i Sydafrika, då Apartheidpolitiken var som mest brutal. Basil Breakey har lyckats fånga ett flertal av de mest framstående musikerna från perioden i udda eller ovanliga moment, backstage, under ljud tester, i replokalen, under rökpauser.

Resultatet är en serie helt unika och historiskt värdefulla fotografier av många av Sydafrikas då ledande och numera legendariska jazzmusiker"

(Klas Sundqvist, utställningsansvarig)


6 st papperskopior fotograferades av Camilla Gewing-Stålhane i studio för att sedan retuscheras och skrvas ut på matt fotopapper.

Storlekar bild 40x60 resp. 50x78cm.

Original papperskopiorna var betydligt mindre, blanka, gulnade och buckliga så det krävdes en del av fotografen. Men bra blev det.