I samarbete med Medborgarskolan Malmö
 planeras bl.a. dessa kurser under hösten 


Skissteknik

Att utföra utkast inför en uppgift och träna sin förmåga är viktigt för slutresultatet. Ser man på professionella konstnärer och designers lägger man ner mycket tid på skisser och utkast.

Vi kommer att bl.a. träna gestaltningsförmåga med olika övningar.

Titta på hur olika konstnärer och designers har gjort förberedande utkast inför sina verk.

Material: Skissblock, pennor, kritor m.m.


Komposition 

Bildkomposition är läran om hur olika delar av en bild samverkar för att bilda en helhet. 

Rörelse, djup, balans, riktning, proportioner, kontraster, likheter är en del av verktygen. 

Sedan har man färg och valör att arbeta med.

Hela bildytan skall vara aktiv, alla bildens former och delar korresponderar med varandra.

Vi kommer att arbeta med uppgifter och analysera kompositionen i olika konstverk och även fotografier.

Material: Penna, papper, foto , collage m.m.


Färglära
Med hjälp av olika laborationer får du lära dig hur färg fungerar och hur man blandar färg.

Vi går igenom olika färgsystem och hur färg används praktiskt både inom konst och i samhället.  Exempel från KG Nilsons bok "Om färg" och Albers färglära m.fl. kommer att presenteras.
Material: Olja, akryl, gouache, färgat papper


Grafik

Monotypi och torrnålsgravyr

mer info kommer

lärare: Ulf Stålhane

Tidigare huvudlärare för Skånska Målarskolan i Malmö 1998-2008
Undervisat på Malmö konsthögskola hösten 2016
Bildlärare Malmö stad 2018-20

Sommarkurs på Fridhems folkhögskola,Svalöv, augusti 2021


mer info på Medborgarskolan, Malmö

tel: 075-2416850


pdf


Edvard Hopper (1882-1967) Amerikansk konstnär
Skiss och utkast till "Office at night"1940 nedan